• Acropolis vase
 • Athena Vase - Cream
 • Atlas Column Vase
  $150
 • Australia 1
 • Australia 2
 • Black Glass Bowl
  $10
 • Black Glass Cylinder - 32"
  $25
 • Black Glass Cylinders
  $10 | $7.50 | $5
 • Black Glass Fish Bowl
  $10
 • Bullet Oversize Vases - White
  $60 | $50
 • By The Sea
 • Colossal Vase Small - White
  $35
 • Colossal Vase XXL - Black
  $150
 • Colossal Vase XXL - White
  $150
 • Gaga Vase - Black
  $35
 • Gaga Vase - White
  $35
 • Geo Gourd Vases - White
  $100 | $50
 • Kenya Vase
 • Lafayette Bowl
 • Marble Footed Bowl
  $50
 • Marble Trophy Vase
  $40
 • Mezzo Black
  42" high | $50/ea.
 • Mezzo white
  42" high | $50/ea.
 • Michelin Vase Large - Black
  $100
 • Michelin Vase Large - White
  $100
 • Michelin Vase Small - White
  $75
 • Mini Mezzo Vase
 • Miniature Black Vase
 • Miniature Black Vase 2
 • Provincial vase
  7" high |$12.50/ea.
 • Realto Bulb - Black
 • Royal Urn - Black
  $60 | $40
 • Royal Urn - Pearl
  $60 | $40
 • Science World Vase - Pearl
  $50
 • Science World Vase - White
  $50
 • Short White Mezzo Vase
 • Snowflake Vase
 • Trio Vase - Fuchsia
  $15/each.
 • Vixen bowl
  8" diam. x 6" high |$10/ea.
 • Volcano Bowl - Pearl
  $75